سوال اصلی برنامه 90 شب گذشته چند دقیقه بعد از شروع برنامه با دستور افرادی كه «مقامات بالا» نامیده می شدند به طور ناگهانی تغییر كرد.

به گزارش خبرگزاری ورزش ایران (ایپنا)، پیگیری خبرنگاران ایپنا حاكی از آن است سوال اصلی نظرسنجی مسابقه پیام كوتاه برنامه 90 شب گذشته به طور ناگهانی و بدون هماهنگی با دستور افرادی كه مقامات بالا نامیده می شوند به یكباره تغییر كرد.

سوال اصلی این بود كه «به نظر شما در اتفاقات اخیری كه پیرامون برنامه 90 و سازمان تربیت بدنی رخ داد كدامیك مقصر هستند؟» پاسخ هم به این ترتیب بود گزینه اول: برنامه 90 گزینه دوم: سازمان تربیت بدنی

در حالی كه تمام هماهنگی ها بین مجری برنامه 90 و مسئولان گروه ورزش انجام شده بود اما ناگهان چند دقیقه بعد از شروع برنامه از طریق گوشی به فردوسی پور اعلام می شود سوال برنامه تغییر كرده است و به جای آن سئوال پیش بینی نتیجه دیدار استقلال و صبای قم جایگزین شده است.

منبع : فارس